valencià    castellano/español

    LLUITA LLIURE OLÍMPICA

            Característiques                                                                                                                                               Altres modalitats
            Breu Història
            Regles
            Video

             CARACTERÍSTIQUES

     L'objectiu de la Lluita Lliure Olímpica o simplement Lluita Lliure, consisteix a fer caure l'oponent i intentar aconseguir que les seues espatlles toquen el terra de forma simultània immobilitzant-lo durant 1 segon (això és el tocat), per mitjà d'agarres, preses, tècniques de palanca i projecció i sense utilitzar colps, estrangulacions ni preses de dolor. La seua principal característica, a diferència de la Lluita Grecoromana, és que es permet agafar les extremitats inferiors, així com l'ús actiu de estes per executar qualsevol acció. Per això esta lluita presenta el terme de "lliure". Per tant, estan permesos: agranades, ganxos de cames, travetes, etc.

Accions típiques de Lluita Lliure Olímpica

            BREU HISTÒRIA

      Les arrels de la Lluita Lliure Olímpica es troben en la lluita practicada pels pobles de l'Antiguitat (egipcis, grecs i romans entre d'altres).

      L'origen directe de la Lluita Lliure Olímpica és anglosaxó i prové de la lluita de Lancàster, que en passar posteriorment als Estats Units, va evolucionar i es va convertir en una de les principals atraccions de festes populars i fires del segle XIX.

      La lluita als Estats Units era i és un esport molt popular, i mitja dotzena de presidents dels Estats Units la practicaren: George Washington, Zachary Taylor, Ulysses S. Grant, Andrew Johnson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, etc.

      La Lluita Lliure fou inscrita en el programa olímpic en els Jocs Olímpics de Sant Lluís el 1904.

      És l'estil més practicat a tot el món, puix nombrosos estils tradicionals no parteixen d'un agarre previ i es pot agafar qualsevol part (per això el terme de lliure).

            REGLES

     El tapís de Lluita té unes dimensions de 12x12 metres, que es divideix en un àrea de protecció i una zona de combat de 9 metres de diámetre com segueix:

     Un combat es divideix en tres períodes independients de 2 minuts.

     Un combat es pot guanyar de dos maneres:

          - Aconsiguient el tocat.
          - Guanyant dos períodes.

     Un període es pot guanyar de dos maneres:

          · Per superioritat: si es produeix una ventatja de 6 punts o més, o es realitza una tècnica de 5 punts, o realitzant dos tècniques             de 3 punts.
          · Per punts: tenint més punts que el adversari al final del temps. En cas d'empat a punts guanya per este ordre: el qui tinga menys amonestacions, el qui tinga la tècnica de major valor, el qui ha marcat l'últim punt.

     Les diferents accions que realitzem atorguen punts que es tindran en compte en cas de que el periode o el combat no finalitze amb tocat:


     1 Punt:

          - Quan es realitza una tècnica correcta però sense posar d'esquenes al rival.
          - Portades a terra i projeccions on l'oponent no cau d'esquenes.
          - En sol, quan es controla al rival passant darrere d'ell.
          - Quan en posició dempeus el rival xafa fora de l'àrea de combat.
          - Quan es manté al rival 5 segons amb la seua esquena cap el tapís.
          - En cas de fuga de técnica o de tapís (ve acompanyat d'amonestació).

     2 Punts:

          - Quan es realitza una tècnica correcta en terra que posa d'esquenes al rival.
          - Quan el rival roda sobre les seues esquenes.
          - Quan un lluitador atura una tècnica del contrari de forma irregular.
          - Quan un lluitador fuig del tapís d'esquenes para evitar el tocat.

     3 Punts:

          - Quan s'enderroca o projecta al oponent que cau d'esquenes.
          - Quan es projecta a l'oponent que no cau d'esquenes però describeix una àmplia paràbola en l'aire.

     Dos técniques de 3 punts fan guanyar un periode, siga el que siga el marcador!!!

     5 Punts:

          - Quan es projecta a l'oponent describeix una àmplia paràbola en l'aire i este cau d'esquenes.

     Una tècnica de 5 punts fa guanyar un periode, siga el que siga el marcador!!!

     Està terminantement prohibit els colps, les asfíxies, o qualsevol acció o tècnica que puga arribar a ser perillosa, o que puga causar dolor.

            VIDEO

 

Última actualització 30 d'Agost de 2009