valencià    castellano/español

    LLUITA PLATJA

            Característiques                                                                                                                                               Altres modalitats
            Breu història
            Regles
            Video

             CARACTERÍSTIQUES

     La Lluita Platja o Beach Wrestling és una disciplina olímpica que posseeix l'essencial de la Lluita Lliure Olímpica però simplificant les seues regles per tal d'aconseguir un estil de lluita senzill, atractiu i lúdic, que es practica els dies de vacances sobre l'arena de la platja.

     L'objectiu de la Lluita Platja és fer caure o fer eixir de l'àrea de combat al teu oponent dos vegades, o mantenir les espatlles d'este sobre el terra quan ha caigut d'esquenes, una sola vegada. És una lluita sense continuació a terra. En l'acció d'atac, un lluitador pot recolzar un o dos genolls.

Accions típiques de la Lluita  Platja

            BREU HISTÒRIA

      La Lluita Platja o Beach Wrestling se reglamentà en el Congrés de la FILA en Atenes 2004 amb l'objetiu de recopilar i popularitzar els distints estils de Lluita tradicionals que se practiquen sobre arena per tot el mon. Estos estils de Lluita son l'expresión de cultures étniques ancestrals i de ritus que les estructuraren.

      La Lluita Platja ha sigut inscrita en el programa olímpic dels Jocs Olímpics de la Joventud de Singapur 2010.

     

            REGLES

     L'àrea de combat és un cercle de 6 metres de diámetre marcat sobre l'arena.

     Un combat consta de un periode de 3 minuts.

     Un combat es pot guanyar de dos maneres:

          - Marcant 2 punts.
                    Al aconseguir dos punts.

          - Per decisió arbitral.
                   
En el cas d'empate al final del temps, és l'àrbitre qui decideix.

     1 Punt:

          - Fer caure al oponent.
          - Fer eixir al rival de l'àrea de combat.

     2 Punts:

          - Fer caure d'esquenes al rival i mantenir sus espatlles contra el terra.

         Està terminantement prohibit els colps, les asfíxies, o qualsevol acció o tècnica que puga arribar a ser perillosa, o que puga causar dolor.

            VIDEO


Última actualització 30 d'Agost de 2009